Czas najmu

Nasze kontenery wynajmowane są na okres do 5 dni roboczych.
Każdy Klient zobowiązany jest zgłosić kontener do odbioru.
Zgłoszenia odbioru kontenera można dokonać telefonicznie
502 500 508 lub 502 500 509

Do pobrania

Zlecenie wykonania usługi